Doktora ve Yüksek Lisans Programları Öğrenci Alım
 • HIZLI ERİŞİM
 • EN
 • captcha captcha

Alım Koşulları

Doktora/Sanatta Yeterlik Programları ve Koşulları

Program Adı

Alım Koşulları

Kontenjan

Beden Eğitimi ve Spor

 • Yüksek Lisans Diplomasına sahip olmak,
 • ALES'ten sayısal ve eşit ağırlık puan türlerinden 55 puan almış olmak,
 •  İlan edilmiş kontenjanlara göre adayların programa kabul edilmeleri ve yerleştirilmeleri için ön kayıt olduktan sonra ilgili Enstitüye bağlı Anabilim Dalının hazırladığı sözlü ve/veya yazılı sınavdan geçerli not 75 almaları gerekmektedir.
 • YDS'den en az 55 puan almak,Yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

6

Hemşirelik

 • Sağlık Bilimleri Fakültesi (Hemşirelik ve Bölümünden), Hemşirelik Yüksekokulu’ ndan, Hemşirelik Fakültesinden, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (Hemşirelik Bölümü’ nden) mezunu olmak
 • ALES’ den başvurduğu programın ( sayısal ) puan türünden en az 55 puan almış olmak.
 • Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (YDS veya YÖK tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından) en az 55 puan almış olmak.

15

İşletme

- Yüksek Lisans derecesi almış olmak.
- ALES EA ve YDS Puanlarından en az 55 puan almış olmak

20

Mimarlık

 • Mimarlık veya İç Mimarlık bölümlerinden lisans ve tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmak,
 • ALES puanları sayısal Puan türünde en az 55 puan ​almış olmak
 • Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (YDS veya YÖK tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından) en az 55 puan almış olmaları,
 • Lisans mezuniyet not ortalamasının en az 2,50 ya da eşdeğeri olması gerekmektedir.

5

Tekstil ve Moda Tasarımı

 • .Sanatta Yeterlik Öğrencileri Yüksek Lisans derecesi almış olmak- Yabancı Dil Puanından en az 55 puan almış olması gereklidir.
 • Programa kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin yabancı dil puanı olmadığı taktirde özel öğrenci statüsünde kayıt yaptırarak ders alabilirler. Özel öğrencilerin alacakları kredileri toplamı programda yer alan derslere ait toplam kredi sayısının %50 sini aşamaz.
 • Başvuru sırasında Anasanat Dalına teslim edilmek üzere (varsa) alandaki çalışmaları içeren dosyanın ve özgeçmişinin getirilmesi gerekmektedir.

15

Türk Musikisi

 • Yüksek Lisans Derecesi Almış olmak
 •  2 aşamalı yapılacak olan sınavlarda başarılı olmak.(1.Aşama: Yazılı Bilim Sınavı - 2.Aşama Özel Yetenek Performans Sınavı)
 • 2 aşamalı sınavda başarılı olup alan dışından gelen öğrenciler için Bilimsel Hazırlık uygulanır.

10

Yüksek Lisans Programları ve Koşulları


Program Adı

Alım Koşulları

Tezli Yüksek Lisans

Tezsiz Yüksek
Lisans

Yabancı Uyruklu Öğrenci

Beden Eğitimi ve Spor

 • Dört Yıllık Lisans Diplomasına sahip olmak
 •  ALES'den başvurduğu programın herhangi bir program türünden en az 65 puan almış olmak

20

2

Beslenme ve Diyetetik

 • Beslenme ve Diyetetik lisans diplomasına sahip olmaları,
 •  Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi(ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) sayısal puan türünde en az 55 puan almış olmaları gerekmektedir.

20

3

Bilgisayar Mühendisliği

 • Mühendislik/ Teknik Eğitim/ Teknoloji Fakültelerinden, Eğitim/ Fen- Edebiyat/ Fen Fakültelerinin Bilgisayarlı ve İstatistik bölümlerinden lisans derecesi almış olmak.
 • ALES sayısal puan türünden en az 55 puan almış olmak (Tezsiz program için ALES puanı istenmez).

10

10

8

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

 • Mühendislik, Teknoloji, Teknik Eğitim Fakültelerinden Elektrik-Elektronik, Elektrik-Elektronik Müh.ve Elektronik Haberleşme Müh. Bölümlerinden lisans derecesi almış olmak,
 • ALES sayısal puan türünden en az 55 puan almış olmak,

15

5

Endüstri Mühendisliği

 • Endüstri, İşletme, Sistem Mühendislikleri bölümlerinden lisans derecesi almış olmak.
 • Diğer mühendislik bölümlerinden başvuran adaylar bilimsel hazırlık derslerini almak zorundadır.
 • ALES sayısal puan türünden en az 55 puan almış olmak (Tezsiz program için ALES puanı istenmez).

10

10

4

Endüstri Ürünleri Tasarımı

 • "Endüstri Ürünleri Tasarımı, İç Mimarlık, Mimarlık, Makine Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği, Seramik, Seramik ve Cam, Grafik, Tekstil ve Moda Tasarımı veya İşletme Dallarının birinden lisans derecesi alış olmak
 • ALES EA türünden en az 55 puan almış olmak

10

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

 • Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünden Mezun olmak.
 • Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi(ÖSYM) tarafından  merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puana sahip olmak. Ayrıca programa öğrenci kabulünde; ALES puanının yanı sıra, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirilecektir.

20

2

Grafik Tasarımı

 • Lisans derecesi almış olmak.
 • Alan dışından gelen öğrencilere Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır.
 • Grafik Tasarımı bölümleri için, Özgeçmiş ve Portfolyo dosyalarının hazırlanması gerekmektedir.
 • Tezli ve Tezsiz öğrenciler için ALES koşulu aranmaz.
 • Lisansüstü Programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak alacağı dersler ilgili lisansüstü eğitimde verilen derslerin %50 sini geçemez.

15

15

1

Hastane ve Sağlık Kuruluşları Yönetimi

 • Dört Yıllık Lisans Diplomasına sahip olmak
 • ALES'den EA puan türünden en az 55 puan almış olmak
 • Alan dışından gelenlere bilimsel hazırlık uygulanır..                                                                                    

15

15

2

Hemşirelik

 • Sağlık Bilimleri Fakültesi (Hemşirelik Bölümünden), Hemşirelik Yüksekokulundan, Hemşirelik Fakültesinden, Sağlık Bilimleri Yüksekokulundan (Hemşirelik Bölümünden) mezun olmak.
 • ALES’ den başvurduğu programın ( sayısal ) puan türünden en az 55 puan almış olmak.                                                                                                                                                                                                                                    

30

7

Hesaplı Bilim ve Mühendislik

 • Fen – Edebiyat Fakültelerinin, Fizik, Kimya, Matematik, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü mezunları ile Tüm Mühendislik mezunları,
 • ALES sayısal puan türünden en az 55 puan almış olmak.

20

5

İç Mimarlık

 • Mimarlık, İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümlerinin birinden lisans derecesi almış olmak.
 • ALES'in sayısal puan türünden en az 55 puan almış olmak (Tezli ve Tezsiz)

5

5

4

İşletme

 • Lisans derecesi almış olmak
 •  ALES Eşit Ağırlık puan türünden en az 55 puan almış olmak (Tezsiz program için ALES puanı istenmez).

30

30

5

Klinik Psikoloji

 • Psikoloji ve Psikoloji Danışma ve Rehberlik bölümünden Lisans derecesi ile mezun olmak.
 • Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Eşit Ağırlıklı (EA) puan türünden en az 60 puan almış olmak.
 • Lisans mezuniyet not ortalamasının en az 2.50 ya da eşdeğeri olması gerekmektedir.

30

5

Mimarlık

 • "Mimarlık, İç Mimarlık, Şehircilik alanlarından biri için lisans derecesi almış olmak.
 • ALES sayısal puan türünden en az 55 puanı almış olmak.

8

12

2

Moleküler Biyoloji ve Genetik

 • Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyomühendislik, Biyoloji, Tıbbi Biyoloji/Tıp ile bağlantılı alanların birinden lisans derecesi almış olmak,
 • ALES'in sayısal puan türünden en az 55 puan almış olmak

8

2

Muhasebe ve Denetim

 • Lisans derecesi almış olmak
 •  ALES Eşit Ağırlık puan türünden en az 55 puan almış olmak (Tezsiz program için ALES puanı istenmez).

30

30

5

Tekstil ve Moda Tasarımı

 • Lisans derecesi almış olmak.
 • Alan dışından gelen öğrencilere Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır.
 • Tekstil ve Moda Tasarımı bölümleri için, Özgeçmiş ve Portfolyo dosyalarının hazırlanması gerekmektedir.
 • Tezli ve Tezsiz öğrenciler için ALES koşulu aranmaz

20

20

2

Tiyatro

 • Lisans derecesi almış olmak- - 1.Aşama: Yazılı Bilim Sınavı
 •  2.Aşamalı Özel Yetenek Performans sınavlarında başarılı olmak,
 • 2 aşamalı sınavda başarılı olup alan dışından gelen öğrenciler için Bilimsel Hazırlık uygulanır.

15

15

Türk Musikisi

 • Lisans derecesi almış olmak,
 • 2 aşamalı yapılacak olan sınavlarda başarılı olmak. (1.Aşama: Yazılı Bilim Sınavı - 2.Aşama Özel Yetenek Performans Sınavı)
 • 2 aşamalı sınavda başarılı olup alan dışından gelen öğrenciler için Bilimsel Hazırlık uygulanır.

20

10

Uygulamalı Matematik

 • Matematik, İstatistik, Fizik, Astronomi,  Kimya, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümlerinden Eğitim Fakültelerinin Fen ve Matematik Alan Eğitimi Bölümlerinden, Mühendislik Fakültelerinden, Teknik Eğitim Fakültelerinden ve İşletme Fakültelerinin İşletme, Ekonometri, İktisat ve İşletme Enformatiği Bölümlerinden Lisans derecesi almış olmak.
 • Adayların mezun olduğu bölümler dikkate alınarak gerekli görülürse bilimsel hazırlık programı uygulanır.
 • ALES sayısal puan türünden en az 55 puan almış olmak

15

5