Doktora ve Yüksek Lisans Programları Öğrenci Alım
 • HIZLI ERİŞİM
 • EN
 • captcha captcha

Alım Koşulları

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ ANABİLİM /ANASANAT  DALLARINA ALINACAK
YÜKSEK LİSANS /DOKTORA/ SANATTA YETERLİK ÖĞRENCİLERİ İÇİN
KONTENJAN VE BAŞVURU KOŞULLARI
Anabilim Dalı ve Program Adı Kontenjan Başvuruda Aranacak Şartlar 
Tezli Y.Lisans Tezsiz Y.Lisans Doktora/ Sanatta Yeterlik Kurumdışı Yatay Geçiş
Beslenme ve Diyetetik 15 Adayların;Beslenme ve Diyetetik lisans diplomasına sahip olmaları
ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından
merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim
Giriş Sınavından (ALES) sayısal puan türünde en az 55 puan almış
olmaları gerekmektedir.
Beden Eğitimi ve Spor 15 6 YL:3 / DR:1 Yüksek Lisans: Dört yıllık lisans diplomasına sahip olmak. ALES' den başvurduğu programın herhangi bir program türünden en az 55 puan almış

Doktora: Yüksek Lisans Diplomasına Sahip Olmak, ALES'ten sayısal ve/ veya eşit ağırlık puan türlerinden 55 puan almış olmak, YDS'den en az 55 puan almak,Yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.İlan edilmiş kontenjanlara göre adayların programa kabul edilmeleri ve yerleştirilmeleri için ön kayıt olduktan sonra ilgili Enstitüye bağlı Anabilim dalının hazırladığı sözlü ve/veya yazılı sınavdan geçerli not (75) almaları gerekmektedir.
Bilgisayar Mühendisliği 15 30 6
 • Mühendislik/Teknik Eğitim/Teknoloji Fakültelerinden, Eğitim/Fen-Edebiyat/Fen Fakültelerinin Bilgisayarlı ve İstatistik bölümlerinden lisans derecesi almış olmak,
 • Tezli YL için ALES sayısal puan türünden en az 55 puan almış olmak. Yabancı uyruklu öğrenciler ile Tezsiz YL programında ALES puanı istenilmez.
Elektrik Elektronik Mühendisliği 15 30 5
 • Elektrik Mühendiliği / Elektrik-Elektronik Mühendisliği / Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği / Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden Lisans derecesine sahip olmak ,
 • ALES'ten en az 55 almış olmak. (Tezsiz program için ALES puanı istenmez.)
Endüstri Mühendisliği 15 30 6
 • Endüstri-İşletme-Sistem Mühendislikleri bölümlerinden veya mühendislik dallarının birinden lisans derecesi almış olmak. 
 • Diğer mühendislik bölümlerinden başvuran adaylar bilimsel hazırlık derslerini almak zorundadır.  
 • ALES sayısal puan türünden en az 55 puan almış olmak. (Yabancı uyruklu öğrencilerden ve Tezsiz program için ALES puanı istenmez).                                
Endüstri Ürünleri Tasarımı 15 30 5
 • Endüstri Ürünleri Tasarımı, İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Mimarlık,Gemi ve Yat Tasarımı, Peyzaj Mimarlığı, Şehir ve Bölge Planlama, Makine Mühendisliği,Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği, Seramik,Seramik ve Cam, Grafik, İletişim Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı, Görsel Sanatlar,Tekstil ve Moda Tasarımı, İşletme, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji, Antropoloji, Sanat Tarihi, Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği, Metal Öğretmenliği,Otomotiv Öğretmenliği,Talaşlı Üretim Öğretmenliği dallarının birinden lisans derecesi almış olmak.
 • ALES eşit ağırlıklı puan türünden en az 55 puan almış olmak (Tezsiz program için ALES puanı istenmez).
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon  15
 • Sağlık Bilimleri Yüksekokulu veya Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünden mezun olmak,
 • ALES'ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puana sahip olmak gerekir.
Grafik Tasarımı 15 30
 • Grafik Tasarım Bölümü veya alan dışı lisans derecesi mezunu olmak. Alan dışı gelen öğrencilere Bilimsel Hazırlık Programı zorunludur.
 • ALES şartı aranmaz.
Hastane ve Sağlık Kuruluşları Yönetimi 15 30
 • Dört yıllık lisans diplomasına sahip olmak.
 • Tezli program için (ALES) Eşit Ağırlık (EA) puan türünden en az 55 puan almış olmak.
 • Alan dışından gelen öğrencilere Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır.
 • Tezsiz program da ALES şartı aranmaz.
Hemşirelik 15 15 Yüksek Lisans progamı için;
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi (Hemşirelik Bölümünden) , Hemşirelik Yüksekokulundan , Hemşirelik Fakültesinden, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (Hemşirelik Bölümünden ) mezun olmak.
 • ALES sayısal puan türünden en az 55 almış olmak.

Doktora Programı için;
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi (Hemşirelik Bölümünden) , Hemşirelik Yüksekokulundan , Hemşirelik Fakültesinden, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (Hemşirelik Bölümünden ) mezun olmak.
 • ALES'sayısal puan türünden en az 55 almış olmak.                                                                                                           
 • Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (YDS veya YÖK tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından ) en az 55 almış olmak.
Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik 15 5 Mühendislik programları mezunları,
 • Fen-Edebiyat Fakültelerinin, Fizik, Kimya, Matematik, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunları.
 • ALES sayısal puan türünden en az 55 puan almış olmak. (Yabancı uyruklu öğrencilerden ALES puanı istenmez).            
İç Mimarlık 15 30 5
 • Tezli Yüksek Lisans
  Mimarlık, İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Peysaj Mimarlığı, Şehir Bölge planlama, Sahne ve Dekor Tasarımı alanlarından biri için lisans derecesi almış olmak. ALES sayısal puan türünden en az 55 puanı almış olmak.(Yabancı uyruklu öğrencilerin lisansüstü programlara kabulünde ALES puan şartı aranmaz.)
   
 • Tezsiz Yüksek Lisans
  Mimarlık, İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Peysaj Mimarlığı, Şehir Bölge planlama, Sahne ve Dekor Tasarım alanlarından biri için lisans derecesi almış olmak
İşletme 15 30 15 Yüksek Lisans Programları için;
 • Lisans derecesi almış olmak,  ALES Eşit Ağırlı puan türünden en az 55 puan almış olmak (Tezsiz program için ALES puanı istenmez). 
 • Yabancı uyruklu öğrenciler Tezsiz YL Programına başvurabilirler.
 • Doktora Programı için;
 • Yüksek Lisans derecesi almış olmak. ALES EA ve YDS Puanlarından en az 55 puan almış olmak.      
Klinik Psikoloji 15 5
 • Psikoloji ve Psikoloji Danışmanlık ve Rehberlik, Çocuk Gelişimi, Hemşirelik, Tıp, Sosyal Hizmet bölümlerinden Lisans derecesi ile mezun olmak,
 • Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı(ALES) Eşit Ağırlıklı (EA) puan türünden en az 55 puan almış olmak,
 • Lisans genel not ortalaması 2,50 ve üzeri olmak,
Makine Mühendisliği 15 5
 • Makine Mühendisliği , Uçak Mühendisliği, Gemi İnşaat Mühendisliği , İmalat Mühendisliği , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği , Metalurji ve Nanoteknoloji Mühendiliği , Endüstri Mühendisliği , Malzeme Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği  ve Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümlerinden lisans derecesi almış olmak.
 • ALES sayısal türünden en az 55 almış olmak. Yabancı uyruklu öğrencilerden ALES puanı istenilmez.
Mimarlık 15 30 15 5 Yüksek Lisans Programları için;
 • Mimarlık, İç Mimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Şehir ve Bölge Planlama alanlarından biri için lisans derecesi almış olmak.
 • ALES sayısal puan türünden en az 55 puan almış olmak. (Yabancı uyruklu öğrenciler ile Tezsiz YL programında ALES puanı istenilmez).
 • Kurumdışı yatay geçiş yüksek lisans programlarına yapılabilir.

Doktora Programı için;
 • Mimarlık veya İç Mimarlık bölümlerinde lisans ve tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmak.
 • ALES puanları sayısal Puan türünde en az 55 puan almış olmak.
 • Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (YDS veya YÖK tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından ) en az 55 puan almış olmaları, Lisans mezuniyet not ortalamasının en az 2,50 ya da eş değeri olması gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerden ALES puanı istenilmez.
Moleküler Biyoloji ve Genetik 15 30 5
 • ?Moleküler Biyoloji ve Genetik / Biyoloji / Kimya / Eczacılık / Tıbbi Biyoloji ve Genetik / Biyomühendislik / Veterinerlik / Hemşirelik / Beslenme ve Diyetetik / Sağlık Bilimleri / Tıp ile bağlantılı alanların birinden lisans derecesi almış olmak,
 • ALES sayısal puan türünden en az 55 puan almış olmak,
 • Gerekli görüldüğü takdirde komisyon kararı ile 'Bilimsel Hazırlık' okutulabilir.
Muhasebe ve Denetim 15 30
 • Lisans derecesi almış olmak.
 • ALES Eşit Ağırlık puan türünden en az 55 puan almış olmak (Tezsiz program için ALES puanı istenmez).
 • Yabancı uyruklu öğrenciler Tezsiz YL Programına başvurabilirler.
Psikoloji 15 30
 • Lisans derecesine sahip olmak*
 • Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı(ALES) Eşit Ağırlıklı (EA) puan türünden en az 55 puan almış olmak, 
 • Lisans genel not ortalaması 2,50 ve üzeri olmak
Tekstil ve Moda Tasarımı 15 30 15 Yüksek Lisans Programları için;
 • Tekstil ve Moda Tasarımı ve alan dışı lisans derecesi mezunu olmak. Alan dışı gelen öğrencilere Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır. Tekstil ve Moda Tasarımı bölümleri için, Özgeçmiş ve Portfolyo dosyalarının hazırlanması gerekmektedir.
 • Tezli ve Tezsiz öğrenciler için ALES koşulu aranmaz.

Sanatta Yeterlik Programı için;
 • *Yüksek Lisans derecesi mezunu olmak.
 • *Yabancı dil puanından en az 55  puan almış olmak. Başvuru sırasında Anasanat Dalına teslim edilmek üzere (varsa ) alandaki çalışmalarını içeren dosya ve özgeçmişinin getirilmesi gereklidir.
Tiyatro 15 30 5
 • Lisans mezunu olmak.
 • Yabancı uyruklu öğrenci ve kurumdışı yatay geçiş öğrencileri tezsiz program için başvuruda bulunabilir.
Turizm İşletmeciliği  15 30
 • Lisans mezunu olmak.
 • ALES Eşit Ağırlık puan türünden en az 55 puan almış olmak (Tezsiz program için ALES puanı istenmez). 
Türk Musikisi 15 30 15 5
 • Lisans mezunu olmak.
 • Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik Sınavlarında yapılan yazılı ve sözlü sınavlarda müziksel açıdan yeterli olmak.
 • Yüksek Lisans Programları için ALES ve dil puan şartı aranmaz.
 • Sanatta Yeterlik Programı için dil puanı asgari 55, ALES puanı aranmaz.
Uygulamalı Psikoloji 15 30
 • Lisans derecesine sahip olmak*
 • Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı(ALES) Eşit Ağırlıklı (EA) puan türünden en az 55 puan almış olmak,
 • Lisans genel not ortalaması 2,50 ve üzeri olmak
Uygulamalı Matematik 15 30 5
 • Matematik, İstatistik, Fizik, Astronomi, Kimya , Biyoloji , Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümlerinden Eğitim Fakültelerinin Fen ve Matematik Alan Eğitimi Bölümlerinden , Mühendislik Fakültelerinden , Teknik Eğitim Fakültelerinden ve İşletme Fakültelerinin İşletme , Ekonometri , İktisat ve İşletme Enformatiği Bölümlerinden Lisans derecesi almış olmak.
 • ALES sayısal puan türünden en az 55 almış olmak. (Tezsiz program için ALES puanı istenmez).
 • Adayların mezun olduğu bölümler dikkate alınarak gerekli görülürse bilimsel hazırlık programı uygulanır.
Yönetim Bilişim Sistemleri 15 30
 • Yönetim Bilişim Sistemleri Tezli ve Tezsiz YL Programları lisans derecesi almış
 • Yönetim Bilişim Sistemleri Tezli Programı için; ALES Eşit Ağırlık puan türünden en az 55 puan almış olmak (Tezsiz program için ALES puanı istenmez).
 • *Psikoloji veya Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümleri haricindeki bölümlerden mezun olan öğrenciler 1 yıl bilimsel hazırlık derslerine tabi tutulacaktır.
 • Lisansüstü programa başvuran yabancı uyruklu adaylardan YÖK tarafından kabul edilmiş TÖMER ve benzeri merkezlerden B2 sertifikasına sahip olanlar ile Türkiye’de bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar hariç, lisansüstü öğretimi yürütebilecek düzeyde Türkçe yeterliliğe sahip olup olmadıkları Haliç Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünce yapılacak “Türkçe Dil Seviye Tespit Sınavı” ile değerlendirilir. Yetersiz bulunan adaylar, Merkezimiz tarafından verilen kurslara katılmak ya da diğer Türkçe Öğretim Merkezlerinden B2 düzeyinde Türkçe bildiğine dair bir sertifika getirmek zorundadır.